New Health-app gratis beschikbaar in app stores

10 oktober 2022

De afgelopen 3 jaar heeft een internationaal team van experts op het gebied van sport, gezondheid en leefstijl, met steun van de Europese Unie, gewerkt aan de ontwikkeling van een gevalideerde leefstijlscan en een kort inspiratie- en video cursusprogramma voor de bewustwording en promotie van een gezondere levensstijl voor EU-burgers. Dit heeft geresulteerd in een programma in 7 talen (Nederlands, Frans, Engels, Portugees, Spaans, Slowaaks en Litouws) dat beschikbaar is via een website, via Youtube en via een app.

Primaire levensstijlthema's

Het programma is ontwikkeld op basis van een wetenschappelijk gevalideerd werkmodel uit de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), waarin 3 leefstijlthema's centraal staan:

  1. Gezonde lichaamsbeweging
  2. Gezond eten
  3. Een gezonde mindset

De Comenius Universiteit in Slowakije heeft onderzoek gedaan naar het bewijs en de essentiële inzichten van deze 3 thema's en deze output is verwerkt in het cursusprogramma dat wordt gepresenteerd via korte video's.

Leefstijlrichtlijnen van de WHO en Gezondheidsraad!

Bij het samenstellen van het programma is gebruik gemaakt van de meest recente leefstijlrichtlijnen van de Gezondheidsraad en de WHO, zodat het advies aansluit bij het officiële landelijke advies over deze thema's.

U kunt zich hier als consument, professional, partner of bedrijf registreren voor een gratis account: https://new-health.eu/nl/register

Verkrijgbaar in appstores!

De New Health app is nu beschikbaar in de Google Play store en de Apple store, gratis te downloaden, om de Lifestyle Scan te doen en de totale New Health documentaires te bekijken.

Deel dit bericht gerust!


Erasmus+ logoOntwikkeld met ondersteuning door het Erasmus+ programma van de Europese Unie.

New Health 2022 project
Project Applicatie nr. : 613045-EPP-1-2019-1-NL-SPO-SCP

HLNE (Healthy Lifestyle Network Europe) 2024/26 project
Project Applicatie nr. : 101133533 - HLNE - ERASMUS-SPORT-2023-SCP

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Nederland)

Download on Google play

Download on the App Store