Persoonlijke
Gezondheid

Registreer

Nieuwe
Gezondheid

Registreer

Stichting Nieuwe Gezondheid

Stichting Nieuwe Gezondheid zet zich in voor bewustwording van een gezonde levensstijl, levensstijl als medicijn en primaire preventie, met behulp van de richtlijnen van o.a. de ACSM, WHO en Gezondheidsraad richtlijnen voor gezond leven en preventie. Kennis hebben en bewust zijn van een gezonde levensstijl is de basis van een gezond leven.

Stichting Nieuwe Gezondheid gelooft sterk in een gezondere toekomst voor onze kinderen. Op dit moment voeden we veel kinderen niet gezond genoeg op, ze missen gezondheidsvaardigheden en kennis van gezond leven, waardoor ze als volwassenen meer kans hebben om ziek te worden en moeilijker van de ongezonde aangeleerde gewoonten afkomen, met alle gevolgen van dien.

Wij volwassenen zullen ervoor moeten zorgen en de verantwoordelijkheid moeten nemen dat jongeren een sterke basis voor gezond leven meekrijgen, daarom moet educatie over gezond leven een permanent onderdeel van het onderwijs worden

Stichting Nieuwe Gezondheid Europese projecten