Osobné
Zdravie

Registrovať

Nové
Zdravie

Registrovať

Nadácia Nové

Nadácia Nové zdravie usiluje o zvyšovanie povedomia o zdravom životnom štýle, o životnom štýle ako o medicíne a primárnej prevencii, pričom využíva usmernenia ACSM, WHO a Rady pre zdravie týkajúce sa zdravého žitia a prevencie. Základom zdravého života je mať vedomosti a uvedomovať si význam zdravého životného štýlu.

Nadácia Nové Zdravie pevne verí v zdravšiu budúcnosť našich detí. V tejto chvíli dostatočne nevedieme naše deti smerom ku zdraviu, chýbajú im zručnosti v oblasti zdravia a vedomosti o zdravom živote, čo ich smeruje v dospelosti byť nezdravými a ťažko sa zbavovať naučených nezdravých návykov so všetkými ich dôsledkami. My dospelí budeme musieť zabezpečiť a prevziať zodpovednosť za to, aby mladí ľudia získali silný základ zdravého života, a preto sa vzdelávanie v oblasti zdravého života bude musieť stať stálou súčasťou výchovy a vzdelávania.

Latest news


Healthy Lifestyle promotors Europe
5 marec 2023
Healthy Lifestyle promotors Europe

We pledge to promote the New Health program, Healthy Lifestyle Promoters Europe. The aim is to provide easily available ... Čítaj viac >


Séria videí o projekte Nové zdravie je dokončená a dostupná pre všetkých
3 február 2023
Séria videí o projekte Nové zdravie je dokončená a dostupná pre všetkých

Poslaním projektu Nové zdravie, ktorý prebieha už tretí rok, je poskytnúť športovým organizáciám, odborníkom, dobrovoľníkom a spotrebiteľom ľahko dostupné ... Čítaj viac >


Záverečné sympózium projektu Nové zdravie v holandskom Utrechte predstavuje cestu k aktívnemu zdravému životnému štýlu
2 február 2023
Záverečné sympózium projektu Nové zdravie v holandskom Utrechte predstavuje cestu k aktívnemu zdravému životnému štýlu

V piatok 25. novembra sa v Utrechte konalo záverečné sympózium projektu Nové zdravie, ktoré bolo súčasťou podujatia Fitfair Jaarbeurs, ... Čítaj viac >

Projekty nadácie Nové zdravie

Koordinátorom projektu New Health 2022
Partnerom projektu Sport4HealthNet

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Holandsko)

Download on Google play

Download on the App Store