Nové Zdravie, partnerská sieť EÚ

Podiel fyzicky neaktívnych občanov v EÚ zostáva neprijateľne vysoký. 46% obyvateľov EÚ vôbec necvičí a nešportuje (2017). Čoraz viac Európanov sa stravuje nezdravo a trpí chronickým stresom. Za posledných 50 až 70 rokov sa generácie nedozvedeli o usmerneniach týkajúcich sa zdravia a prevencie, ktoré nám teraz poskytuje výskum, takže je čas na aktualizáciu vedomostí. Nielen pre spotrebiteľa, ale špeciálne pre profesionálov, ktorí pracujú so spotrebiteľmi v oblasti zdravotníctva, športu a životného štýlu. Je čas na preventívne hnutie!

Erasmus+

Aby sme sa dopracovali k riešeniu, viac pozornosti by sa malo venovať šíreniu vedomostí a chápaniu toho, čo je zdravší život: pre mládež, dospelých a seniorov, ako aj pre ľudí so špeciálnymi zdravotnými problémami, ako je cukrovka, srdcové choroby, po liečba rakoviny alebo počas tehotenstva. Preto európsky Erasmus+ schválil vývoj nového programu zdravia „Propagátor životného štýlu/zdravia“.

Nové Zdravie pevne verí v zdravšiu budúcnosť našich detí. My dospelí budeme musieť zabezpečiť a prevziať zodpovednosť, aby mladí ľudia mali pevné základy zdravého životného štýlu, preto sa výchova k zdravému životnému štýlu bude musieť stať trvalým prvkom vzdelávania.

Bezplatný dokument o zdravom životnom štýle

Cieľom programu Nové Zdravie „Životný štýl ako liek“ je poskytnúť odborníkom, dobrovoľníkom a spotrebiteľom ľahko dostupné a pochopiteľné poznatky a nástroje na zlepšenie pohybovej aktivity, zdravého stravovania, duševnej kondície a zdravého životného štýlu. Vo vývoji je aj bezplatná platforma spotrebiteľského životného štýlu a kurz na podporu zdravého životného štýlu s video e-learningom. Využívajú sa medzinárodné smernice pre zdravý život od WHO a najnovšie výskumy o životnom štýle ako lieku.

Zdieľajte program Nové Zdravie, buďte partnerom hnutia Nové Zdravie!

Vy ako spoločnosť, organizácia, združenie alebo skupina môžete byť súčasťou a partnerom tohto hnutia a komunity Nového Zdravia a pomáhať budovať zdravšiu Európu a budúcnosť. Je to úplne zadarmo!! Odovzdáme vám komunikačné nástroje k materiálu.

9 krátkych úvodných videí je už k dispozícii. Ak sa prihlásite ako partner, pošlite nám logo a webovú stránku vašej spoločnosti, pridáme vás na webovú stránku a budeme vás informovať, keď budú pripravené ďalšie časti. Časť o Aktívnom živote bude k dispozícii vo februári 2022. Séria o Zdravých potravinách v apríli/máji 2022 a Zdravé myslenie v júni/júli 2022.

Pošlite nám na adresu info@new-health.eu popis cestovnej kancelárie, vaše logo a odkaz na vašu webovú stránku. Na stránke medzinárodného partnera vás pridáme ako partnera a odteraz vás budeme informovať o vývoji projektu.

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Países Bajos)

Download on Google play

Download on the App Store