Test životného štýlu

Urobte si sken svojho životného štýlu a vyberte si svoj switch

Ktoré aspekty vášho života škodia Vášmu zdraviu a ktoré naopak Vaše zdravie budujú? Odpoveď na túto otázku možno hľadať v medzinárodných smerniciach pre zdravý životný štýl Svetovej zdravotníckej organizácie a najnovších výskumoch v oblasti medicíny a zdravého životného štýlu. Ako však hodnotíme náš životný štýl v porovnaní s tými, o ktorých sa dozvedáme z overených informačných zdrojov?

V rámci projektu Nové zdravie náš projektový tím zo 7 krajín sveta spracoval existujúce usmernenia do ľahko použiteľného online skenovania životného štýlu, ktoré vám poskytne jasný prehľad o pozitívnych a negatívnych aspektoch vášho životného štýlu. Dúfame, že výsledky Skenovania vás budú motivovať k tomu, aby ste chceli svoj životný štýl zlepšiť. Aby sme vám to uľahčili ponúkame Vám bezplatný minidokument o zdravom životnom štýle, ktorý obsahuje základné poznatky o zdravej výžive, aktívnom pohybe a zdravom myslení.

Zaregistrujte sa teraz zadarmo a spustite skenovanie svojho životného štýlu

Prvým jednoduchým krokom je vytvoriť si bezplatný účet.

Môžete nielen vytvoriť osobný sken životného štýlu, ale tiež získať prístup k sérii videí:

  1. Bod obratu Homo sapiens
  2. Cvičenie ako liek
  3. Jedlo ako liek
  4. Mozog ako liek

Neváhajte a zdieľajte tento kto sa zaujíma o zdravší život a zdravšiu budúcnosť!

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Países Bajos)

Download on Google play

Download on the App Store