Osobné
Zdravie

Registrovať

Nové
Zdravie

Registrovať

Nadácia Nové

Nadácia Nové zdravie usiluje o zvyšovanie povedomia o zdravom životnom štýle, o životnom štýle ako o medicíne a primárnej prevencii, pričom využíva usmernenia ACSM, WHO a Rady pre zdravie týkajúce sa zdravého žitia a prevencie. Základom zdravého života je mať vedomosti a uvedomovať si význam zdravého životného štýlu.

Nadácia Nové Zdravie pevne verí v zdravšiu budúcnosť našich detí. V tejto chvíli dostatočne nevedieme naše deti smerom ku zdraviu, chýbajú im zručnosti v oblasti zdravia a vedomosti o zdravom živote, čo ich smeruje v dospelosti byť nezdravými a ťažko sa zbavovať naučených nezdravých návykov so všetkými ich dôsledkami. My dospelí budeme musieť zabezpečiť a prevziať zodpovednosť za to, aby mladí ľudia získali silný základ zdravého života, a preto sa vzdelávanie v oblasti zdravého života bude musieť stať stálou súčasťou výchovy a vzdelávania.

Latest news


Invitation: FREE, ONLINE TRAINING in planning and conducting exercise classes for pregnant and postpartum clients
24 október 2022
Invitation: FREE, ONLINE TRAINING in planning and conducting exercise classes for pregnant and postpartum clients

Dear Students and Exercise Professionals, We would like to invite you to the FREE, ONLINE TRAINING in planning and ... Čítaj viac >


Nová aplikácia Zdravie dostupná v obchodoch s aplikáciami
10 október 2022
Nová aplikácia Zdravie dostupná v obchodoch s aplikáciami

Počas posledných 3 rokov medzinárodný tím odborníkov v oblasti športu, zdravia a životného štýlu s podporou Európskej únie pracoval ... Čítaj viac >


Objavte históriu nášho životného štýlu!
26 september 2022
Objavte históriu nášho životného štýlu!

Všetci to vieme, žijeme príliš nezdravo so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú. Príliš málo sa hýbeme, príliš veľa ... Čítaj viac >

Projekty nadácie Nové zdravie

Koordinátorom projektu New Health 2022
Partnerom projektu Sport4HealthNet

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Holandsko)

Download on Google play

Download on the App Store