Osobné
Zdravie

Registrovať

Nové
Zdravie

Registrovať

Nadácia Nové

Nadácia Nové zdravie usiluje o zvyšovanie povedomia o zdravom životnom štýle, o životnom štýle ako o medicíne a primárnej prevencii, pričom využíva usmernenia ACSM, WHO a Rady pre zdravie týkajúce sa zdravého žitia a prevencie. Základom zdravého života je mať vedomosti a uvedomovať si význam zdravého životného štýlu.

Nadácia Nové Zdravie pevne verí v zdravšiu budúcnosť našich detí. V tejto chvíli dostatočne nevedieme naše deti smerom ku zdraviu, chýbajú im zručnosti v oblasti zdravia a vedomosti o zdravom živote, čo ich smeruje v dospelosti byť nezdravými a ťažko sa zbavovať naučených nezdravých návykov so všetkými ich dôsledkami. My dospelí budeme musieť zabezpečiť a prevziať zodpovednosť za to, aby mladí ľudia získali silný základ zdravého života, a preto sa vzdelávanie v oblasti zdravého života bude musieť stať stálou súčasťou výchovy a vzdelávania.

Projekty nadácie Nové zdravie