Osobné
Zdravie

Registrovať

Nové
Zdravie

Registrovať

Nadácia Nové

Nadácia Nové zdravie usiluje o zvyšovanie povedomia o zdravom životnom štýle, o životnom štýle ako o medicíne a primárnej prevencii, pričom využíva usmernenia ACSM, WHO a Rady pre zdravie týkajúce sa zdravého žitia a prevencie. Základom zdravého života je mať vedomosti a uvedomovať si význam zdravého životného štýlu.

Nadácia Nové Zdravie pevne verí v zdravšiu budúcnosť našich detí. V tejto chvíli dostatočne nevedieme naše deti smerom ku zdraviu, chýbajú im zručnosti v oblasti zdravia a vedomosti o zdravom živote, čo ich smeruje v dospelosti byť nezdravými a ťažko sa zbavovať naučených nezdravých návykov so všetkými ich dôsledkami. My dospelí budeme musieť zabezpečiť a prevziať zodpovednosť za to, aby mladí ľudia získali silný základ zdravého života, a preto sa vzdelávanie v oblasti zdravého života bude musieť stať stálou súčasťou výchovy a vzdelávania.

Latest news


June 2022, New Health Project Meeting in Barcelona
27 jún 2022
June 2022, New Health Project Meeting in Barcelona

The European New Health project to present soon at the ‘Food SWITCH Events'. The diet that most people have ... Čítaj viac >


Exercise is medicine - free documentary
8 apríl 2022
Exercise is medicine - free documentary

Have we as Homo Sapiens reached a turning point when it comes to our health? Over the past 70 ... Čítaj viac >


New Health Project Partners meet at Sport Science School of Rio Maior, Portugal
31 marec 2022
New Health Project Partners meet at Sport Science School of Rio Maior, Portugal

New Health 2022 Project group met on 24 and 25 March at the Escola Superior de Desporto de Rio ... Čítaj viac >

Projekty nadácie Nové zdravie

Koordinátorom projektu New Health 2022
Partnerom projektu Sport4HealthNet

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Holandsko)