New Health 2022

Prečo NOVÉ ZDRAVIE?

Podiel fyzickej inaktivity občanov v EÚ je stále neprijateľne vysoký. Až 42 % občanov EÚ vôbec nešportuje (2017). To môže naznačovať, že informácie o význame športu a pohybovej aktivite pre zdravie a pohodu jednotlivca sa stále nedostali ku významnej časti populácie EÚ. Stále viac Európanov má zdravotné problémy a trpí chronickým stresom. V posledných 50-tich až 70-tich rokoch sa naša generácia nedozvedela o usmerneniach v oblasti zdravia a prevencie, ktoré nám poskytuje výskum, takže je čas na aktualizáciu vedomostí. Zdravotníctvo, šport a životný štýl nie sú len pre spotrebiteľa, ale najmä pre odborníkov, ktorí s klientami pracujú.Európsky životný štýl a lekárska akadémia

Cieľom nového programu Zdravie „Životný štýl ako medicína“ je poskytnúť športovým profesionálom a organizáciám, zaoberajúcim sa životným štýlom, ako aj dobrovoľníkom a záujemcom poznatky a nástroje na zlepšenie fyzickej aktivity, zdravého stravovania, duševnej kondície a zdravého životného štýlu. Budeme rozvíjať vzdelávacie štandardy pre zdravý životný štýl a lekárske poradenstvo, bezplatnú platformu spotrebiteľského životného štýlu a e-learningový kurz o životnom štýle a lekárskom poradenstve. Taktiež uskutočníme výskum o úlohe a vplyve životného štýlu a lekárskych odporučení na zmenu správania cieľových skupín v tejto oblasti.

Používame medzinárodné smernice a odporúčania pre zdravý život od WHO a najnovšie výskumy o zdravom životnom štýle a medicínskom poradenstve. Tieto informácie budeme transferovať do zdravého bývania prostredníctvom ľahko použiteľného e-learningového a znalostného centra. Poradca pre životný štýl a lekárske poradenstvo môže byť športový profesionál, zdravotnícky pracovník, učiteľ, ale aj komunitný pracovník, člen športovej organizácie alebo dobrovoľník. Nové Zdravie im bude poskytovať poznatky o zdravej výžive, športe, rizikách nezdravého života a používaní dopingu. Vytvoríme a podporíme európsku sieť – spoluprácu v oblasti životného štýlu a lekárskych odporúčaní. Týmto spôsobom chceme zabezpečiť, aby dokumenty WHO a Rady pre zdravie o cvičeniach pre zdravie a zdravých potravinách, ale aj poznatky o pozitívnych zdravotných a behaviorálnych účinkoch, boli známe a uplatňovali sa v susedných krajinách Európy.

Koordinátor projektu, partneri a panel odborníkov

Projektový koordinátor

Partneri

Panel odborníkov

Program je podporovaný Erasmus+ program Európskej únie.

Projektové informácie: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Erasmus

Podpora Európskej komisie na vydanie tejto publikácie nepredstavuje schválenie jej obsahu, ktorý vyjadruje len názory autorov a Komisia nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.

Kontakt

New Health Foundation
Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Holandsko)
+31 (0)495-533229

info@new-health.eu