New Health 2022

Prečo NOVÉ ZDRAVIE?

Podiel fyzickej inaktivity občanov v EÚ je stále neprijateľne vysoký. Až 42 % občanov EÚ vôbec nešportuje (2017). To môže naznačovať, že informácie o význame športu a pohybovej aktivite pre zdravie a pohodu jednotlivca sa stále nedostali ku významnej časti populácie EÚ. Stále viac Európanov má zdravotné problémy a trpí chronickým stresom. V posledných 50-tich až 70-tich rokoch sa naša generácia nedozvedela o usmerneniach v oblasti zdravia a prevencie, ktoré nám poskytuje výskum, takže je čas na aktualizáciu vedomostí. Zdravotníctvo, šport a životný štýl nie sú len pre spotrebiteľa, ale najmä pre odborníkov, ktorí s klientami pracujú.Európsky životný štýl a lekárska akadémia

Cieľom nového programu Zdravie „Životný štýl ako medicína“ je poskytnúť športovým profesionálom a organizáciám, zaoberajúcim sa životným štýlom, ako aj dobrovoľníkom a záujemcom poznatky a nástroje na zlepšenie fyzickej aktivity, zdravého stravovania, duševnej kondície a zdravého životného štýlu. Budeme rozvíjať vzdelávacie štandardy pre zdravý životný štýl a lekárske poradenstvo, bezplatnú platformu spotrebiteľského životného štýlu a e-learningový kurz o životnom štýle a lekárskom poradenstve. Taktiež uskutočníme výskum o úlohe a vplyve životného štýlu a lekárskych odporučení na zmenu správania cieľových skupín v tejto oblasti.

Používame medzinárodné smernice a odporúčania pre zdravý život od WHO a najnovšie výskumy o zdravom životnom štýle a medicínskom poradenstve. Tieto informácie budeme transferovať do zdravého bývania prostredníctvom ľahko použiteľného e-learningového a znalostného centra. Poradca pre životný štýl a lekárske poradenstvo môže byť športový profesionál, zdravotnícky pracovník, učiteľ, ale aj komunitný pracovník, člen športovej organizácie alebo dobrovoľník. Nové Zdravie im bude poskytovať poznatky o zdravej výžive, športe, rizikách nezdravého života a používaní dopingu. Vytvoríme a podporíme európsku sieť – spoluprácu v oblasti životného štýlu a lekárskych odporúčaní. Týmto spôsobom chceme zabezpečiť, aby dokumenty WHO a Rady pre zdravie o cvičeniach pre zdravie a zdravých potravinách, ale aj poznatky o pozitívnych zdravotných a behaviorálnych účinkoch, boli známe a uplatňovali sa v susedných krajinách Európy.

Koordinátor projektu, partneri a panel odborníkov

Projektový koordinátor

 • Nová nadácia pre zdravie, Holandsko (New Health Foundation: The Netherlands)

Partneri

 • Škola športových vied v Rio Maior, Portugalsko (Sport Sciences School of Rio Maior, ESDRM: Portugal)
 • Aktívna Európa, Belgicko (Europe Active: Belgium)
 • Litovská asociácia zdravia a klubov fitnes , Litva (Lithuanian Association of Health and Fitness Clubs: Lithuania)
 • Federácia fitnes, Belgicko (Fitness federation: Belgium)
 • Európske asociácia pre šport, cvičenie a zdravie, Španielsko (Association Europea Deporte, Ejercicio Y Salud,(EDESA: Spain)
 • Univerita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu, Slovensko (Comenius University, Faculty of Phycical Education and Sports: Slovakia)

Panel odborníkov

 • Európska sieť športového vzdelávania, Rakúsko (European Network of Sport Education, ENSE: Austria)
 • Movisie, Holandsko (Movisie: The Netherlands)
 • Informačné športové centrum, Holandsko (Knowledge Center Sports Netherlands, KCSportNL: The Netherlands)
 • Aktívne Holandsko: Holandsko (NL Active: The Netherlands)
 • Jan Middelkamp, Holandsko (Jan Middelkamp: The Netherlands)

Program je podporovaný Erasmus+ program Európskej únie.

Projektové informácie: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Erasmus

Kontakt

New Health Foundation
Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Holandsko)
+31 (0)495-533229

info@new-health.eu