New Health 2022

Waarom NEW HEALTH?

De mate van fysieke inactiviteit van burgers in de EU blijft onaanvaardbaar hoog. 42% van de EU-burgers doet helemaal niet aan sport (2017). Dit kan erop duiden dat de boodschap over het belang van sport en lichamelijke activiteit voor de gezondheid en het welzijn van een individu nog steeds niet is doorgedrongen tot belangrijke segmenten van de EU-bevolking. Meer en meer Europeanen eten ongezond en lijden chronisch aan stress. In de afgelopen 50 tot 70 jaar hebben meerdere generaties onvoldoende kennis meegekregen over de gezondheids- en preventierichtlijnen die nu bekend zijn, dus het is tijd voor een kennisupdate. Niet alleen voor de consument, maar zeker ook voor professionals, binnen o.a. gezondheidszorg, sport en lifestyle, die met consumenten werken.Europese levensstijl als medicijnacademie

Het doel van het nieuwe gezondheidsprogramma ‘Leefstijl als medicijn’ is om sport- en leefstijl-organisaties, professionals, vrijwilligers, maar ook geïnteresseerde consumenten, kennis en hulpmiddelen aan te reiken en meer inzicht te geven over de preventieve en gezondheid bevorderende voordelen van lichamelijke activiteit, gezond eten, mentale fitheid en een gezonde levensstijl. We ontwikkelen een onderwijsstandaard voor Healthy Lifestyle promotors, een gratis consumenten levensstijlplatform en Healthy Lifestyle promotor e-learning. We zullen ook onderzoek doen naar de rol en impact van levensstijl en gedragsveranderingsbegeleiding zoals de Healthy Lifestyle promotor die toe gaan passen bij verschillende doelgroepen.

We gebruiken de meest recente internationale richtlijnen voor gezond leven van o.a. de WHO en de Gezondheidsraad en meest recente kennis vanuit de Gecombineerde Leefstijl Interventie en Leefstijlgeneeskunde en zullen deze informatie vertalen naar een gezond leven, gemakkelijk te gebruiken e-learning en kenniscentrum. De Healthy Lifestyle promotor kan een sportprofessional, zorgprofessional, docent zijn, maar ook een gemeenschapswerker, lid van een sportorganisatie of vrijwilliger.

We bieden binnen dit programma de essentiële inzichten en kennis over gezond eten, sporten, mentale fitheid, de risico's van ongezond leven en het gebruik van doping. We zullen een Europees netwerk van Healthy Lifestyle promotors opzetten en ondersteunen. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat de kennis van o.a. de WHO en de Gezondheidsraad over gezond bewegen en gezond eten, maar ook de kennis over positieve gezondheid en gedragsverandering, bekend is en wordt toegepast, in heel Europa.

Projectcoördinator, partners en expertpanel

Project coördinator

Volledige partners

Expert panel

Dit programma wordt ondersteund door het Erasmus + programma van de Europese Unie.

Project informatie: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Erasmus

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt.

Contact

New Health Foundation
Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Nederland)
+31 (0)495-533229

info@new-health.eu