New Health 2022

Zašto NOVO ZDRAVLJE?

Udeo fizičke neaktivnosti građana u EU ostaje neprihvatljivo visok. 42% građana EU uopšte ne vežba i ne bavi se sportom (2017). Ovo može ukazivati na to da poruka o značaju sporta i fizičke aktivnosti za zdravlje i dobrobit pojedinca još uvek nije stigla do značajnog dela stanovništva EU. Sve više Evropljana jede nezdravo i hronično pati od stresa. U proteklih 50 do 70 godina, čitave generacije nisu dobijale informacije i smernice o zdravlju i prevenciji, na koje nam istraživanja sada ukazuju, tako da je vreme za ažuriranje znanja. Ne samo za potrošača, već posebno za profesionalce koji rade sa potrošačima u oblastima zdravstva, sporta i životnih stilova.Evropska Akademija medicine životnog stila

Cilj programa Novo Zdravlje „Promoter zdravog načina života“ je da se sportskim i organizacijama za unapređenje zdravog životnog stila, profesionalcima, volonterima i potrošačima pruže lako dostupna i razumljiva znanja i sredstva za poboljšanje fizičke aktivnosti, zdrave ishrane, mentalne kondicije i zdravog načina života. Razvićemo besplatnu platformu za promociju zdravog načina života za korisnike i kurs za edukaciju Promotera u oblasti zdravog načina života Takođe ćemo sprovesti istraživanje o ulozi i uticaju Promotera zdravog načina života na promenu ponašanja ciljnih grupa.

Koristimo međunarodne smernice za zdrav život SZO i najnovija istraživanja o medicini načina života i prenećemo ove informacije u centar za e-učenje i znanje koji je jednostavan za korišćenje. Promotor zdravog načina života može biti sportski profesionalac, zdravstveni radnik, nastavnik, ali i radnik u zajednici, član sportske organizacije ili volonter. Novo zdravlje im pruža motivaciju i znanje o zdravoj ishrani, sportu, rizicima nezdravog života i upotrebi dopinga. Stvorićemo i podržati evropsku mrežu promotera zdravog načina života. Na ovaj način želimo da se obezbedi da znanje SZO i Zdravstvenog saveta o zdravom vežbanju i zdravoj hrani, ali i znanje o pozitivnom zdravlju i promeni ponašanja, bude poznato i primenjeno u susedstvima širom Evrope.

Koordinator projekti, partneri, panel eksperata

Koordinator projekta

Full partners

Expert panel

Ovaj program je podržan od strane Erazmus+ programa Evropske unije.

Informacije o projektu: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Erasmus

Podrška Evropske komisije za izradu ove publikacije ne predstavlja odobravanje sadržaja koji odražava stavove samo autora, i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.

Kontakt

New Health Foundation
Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Holandija)
+31 (0)495-533229

info@new-health.eu