Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré spracovávame

New-health.eu spracúva vaše osobné údaje, pretože využívate naše služby a/alebo nám tieto informácie sami poskytujete. Nižšie uvádzame prehľad osobných údajov, ktoré spracúvame:

 • krstné meno a priezvisko
 • pohlavie
 • e-mail adresa
 • informácie o vašich aktivitách na našej webovej stránke

Osobitné a/alebo citlivé osobné údaje, ktoré spracovávame

Naša webová stránka a/alebo služba nemá v úmysle zhromažďovať údaje o návštevníkoch webovej stránky mladších ako 16 rokov, pokiaľ nemajú povolenie od svojich rodičov alebo opatrovníka. Nemôžeme však skontrolovať, či je návštevník starší ako 16 rokov. Preto odporúčame rodičom, aby sa podieľali na online aktivitách svojich detí, aby sa zabránilo zhromažďovaniu údajov o deťoch bez súhlasu rodičov. Ak ste presvedčení, že sme zhromažďovali osobné údaje o maloletej osobe bez tohto súhlasu, kontaktujte nás prostredníctvom adresy info@new-health.eu a my tieto údaje vymažeme.

Prečo potrebujeme údaje

New-health.eu spracúva vaše osobné údaje na tieto účely:

 • uloženie testovacích údajov
 • príprava správy o skenovaní vášho životného štýlu
 • poslanie výsledkov e-mailom
 • anonymné používanie údajov na informačnom paneli životného štýlu

Ako dlho uchovávame údaje

New-health.eu nebude uchovávať vaše osobné údaje dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli vaše údaje zhromaždené. Naše obdobie (obdobia) uchovávania sú: 2 roky po poslednom použití našich služieb.

Zdieľanie s ostatnými

New-health.eu poskytuje výlučne tretím stranám a len vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie našej zmluvy s vami alebo na splnenie zákonnej povinnosti.ew-health.eu provides exclusively to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies súbory

Funkčné (nevyhnutné) a analytické súbory cookie sa umiestňujú prostredníctvom našej webovej stránky. Tieto súbory cookie sú potrebné na umožnenie navigácie na webovej stránke. Platia však len počas trvania relácie vášho prehliadača. Analytické súbory cookie zaznamenávajú, ako návštevníci používajú našu webovú lokalitu. Pomocou týchto informácií sa analyzuje používanie webovej stránky a môžu sa vytvárať štatistiky. To pomáha spoločnosti New-health.eu pochopiť, čo návštevníci webovej stránky hľadajú, a môže tieto poznatky a skúsenosti využiť na zlepšenie webovej stránky. Na tento účel sa používa služba Google Analytics. Tieto súbory cookie sa nikdy nedajú priamo vysledovať k jednotlivcom, takže návštevníci webovej stránky sú vždy anonymní. So spoločnosťou Google bola uzatvorená zmluva o spracovaní. Posledný oktet IP adresy je maskovaný. Zdieľanie údajov bolo vypnuté a v kombinácii so súbormi cookie služby Google Analytics sa nepoužívajú žiadne iné služby spoločnosti Google. New-health.eu bude s údajmi a poznatkami získanými prostredníctvom súborov cookie zaobchádzať dôverne, pokiaľ nie je povinný tieto informácie zdieľať, napríklad na základe právnych ustanovení.

 

Zobrazenie, úprava alebo vymazanie údajov

Máte právo prezerať, opravovať alebo vymazávať svoje osobné údaje. Môžete to urobiť sami zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@new-health.eu.

Zabezpečenie

New-health.eu berie ochranu vašich údajov vážne a prijíma vhodné opatrenia, aby zabránil zneužitiu, strate, neoprávnenému prístupu, nežiaducemu zverejneniu a neoprávneným zmenám. Ak máte pocit, že vaše údaje nie sú riadne zabezpečené alebo existujú náznaky zneužitia, kontaktujte náš zákaznícky servis alebo prostredníctvom info@new-health.eu. New-health.eu prijal nasledujúce opatrenia na ochranu vašich osobných údajov:

 • Bezpečnostný softvér, napríklad antivírusový skener a brána firewall.
 • TLS (predtým SSL) Vaše údaje posielame prostredníctvom zabezpečeného internetového pripojenia. Môžete to vidieť na adresnom riadku "https" a visiacom zámku v adresnom riadku.
 • DKIM, SPF a DMARC sú tri internetové štandardy, ktoré používame na zabránenie tomu, aby ste v našom mene dostávali e-maily obsahujúce vírusy, spam alebo určené na získanie osobných (prihlasovacích) údajov.

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Países Bajos)

Download on Google play

Download on the App Store