HLNE (Healthy Lifestyle Network Europe) 2024/26

Zdravie je podľa komisie EÚ dôležitou prioritou pre Európanov, ktorí očakávajú a dúfajú, že budú mať dlhý a zdravý život, že budú chránení pred chorobami. Európska komisia má mandát dopĺňať národné opatrenia v oblasti zdravia navrhovaním legislatívy, poskytovaním finančnej podpory a podporovaním zdravého životného štýlu. Chronické choroby a najmä problémy s hmotnosťou a obezita však vo väčšine členských štátov EÚ rýchlo narastajú, pričom odhady hovoria, že v roku 2019 bude trpieť nadváhou 52,7 % dospelej populácie EÚ (vo veku 18 a viac rokov). Obezita predstavuje vážny problém verejného zdravia, pretože výrazne zvyšuje riziko chronických ochorení, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, diabetes typu 2, hypertenzia, ischemická choroba srdca a niektoré druhy rakoviny.

Overweight population BMI >=25

Kto učí obyvateľov EÚ?

Náš životný štýl zohráva kľúčovú úlohu pri prevencii chorôb a nadváhy a na zabezpečenie zdravého životného štýlu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča konzumovať zdravšie potraviny a žiť aktívnejšie. Veľkou výzvou je, kto učí obyvateľov EÚ o základných poznatkoch zdravého životného štýlu a kto im pomáha prekonať nezdravé naučené vzory životného štýlu?

Zlepšovanie zdravého životného štýlu!

Hlavným cieľom HLNE (Healthy Lifestyle Network Europe) je zlepšiť zdravý životný štýl ľudí v celej Európe a vzdelávať profesionálov, aby sa stali propagátormi zdravého životného štýlu. HLNE prispieva ku kvalite života a zdraviu občanov Európy, inklúzii, boju proti nadváhe a obezite a neaktívnosti.

Existuje veľké množstvo vedeckých dôkazov, že hlavnými príčinami cukrovky, nadváhy a obezity sú naše stravovacie a pohybové návyky. Viac ako 50% európskej populácie nemá „zdravotnú gramotnosť“, zručnosti a vedomosti v oblasti zdravia, aby sa mohli dobre starať o svoje zdravie a robiť zdravé rozhodnutia. Je čas poskytnúť ľuďom s nedostatkami v oblasti zdravia adekvátne vedomosti a podporu!

Profesionáli ako sieť pre zdravý životný štýl v EÚ!

Je potreba vytvoriť kvalifikovanú sieť odborníkov z oblasti zdravého životného štýlu. HLNE chce osloviť spotrebiteľov a rodiny v celej Európe prostredníctvom školenia stoviek propagátorov zdravého životného štýlu, poskytovať ľahko dostupné a nevyhnutné vedomosti o zdravom životnom štýle pre všetkých profesionálov v oblasti zdravotnej starostlivosti, športu, fitness a vzdelávania. Okrem toho, v rámci HLNE a spolu s partnermi z Portugalska, Španielska, Slovenska, Srbska, Litvy, Rakúska, Belgicka a Holandska, bude vytvorený nový kurz „Tréner zdravého životného štýlu“ (v 9 jazykoch) pre tých profesionálov, ktorí chcú nielen propagovať zdravý životný štýl, ale chcú aktívne pomôcť ľuďom urobiť zdravú zmenu vo svojom živote.

Každý z 1000 propagátorov zdravého životného štýlu, ktorý sa bude vzdelávať v partnerských krajinách v rámci tohto projektu HLNE počas nasledujúcich troch rokov (2024 – 2026), bude mať k dispozícii kompletné údaje o zdravom životnom štýle a elektronické nástroje, aby ich mohol zdieľať vo vlastnej sociálnej sieti a pozvať 50 ľudí. Avšak program, ktorý je už využívaný v projekte New Health 2022, je dostupný pre všetkých občanov EÚ a profesionálov.

Každý sa môže prihlásiť ako účastník, profesionál alebo firma a už využívať skenovanie životného štýlu (Lifestyle scan). https://new-health.eu/sk/register.

Pre profesionálov, ktorí sa chcú prihlásiť na kurz propagátora zdravého životného štýlu, prosím napíšte na info@new-health.eu.

Koordinátor projektu, partneri a panel odborníkov

Projektový koordinátor

Partneri

Panel odborníkov

  • Luis Calmeiro, Abertay University, Portugalsko
  • Nikola Todorovićm University of Novi Sad, Srbsko
  • Laszlo Zopcsak, IWI Fitness Welness Education Center, Maďarsko
  • Jan Evenepoel, Personal Coach, Belgicko
  • Bora Avric, Movisie, Holandsko
  • Annemarie van Duivenbode, NL Actief, Holandsko
  • Julian Berriman, EuropeActive, Belgicko
  • Jose Vidal: Sector Fitness European Academy, Španielsko
  • Mgr. Matúš Putala, PhD, Comenius University, Slovensko

Program je podporovaný Erasmus+ program Európskej únie.

Projektové informácie: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Erasmus

Podpora Európskej komisie na vydanie tejto publikácie nepredstavuje schválenie jej obsahu, ktorý vyjadruje len názory autorov a Komisia nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.

Kontakt

New Health Foundation
Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Holandsko)
+31 (0)495-533229

info@new-health.eu