Dobro zdravlje i blagostanje za sve Evropljanje

3 avgust 2023

“Dobro zdravlje i blagostanje” je jedan od ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Dokazano je da nezdrav način života može dovesti do bolesti, koje nisu prenosive ili zarazne. Sa druge strane, kombinovana intervencija sa zdravim odabirima, kao što su fizička aktivnost, zdrava ishrana i pozitivan način razmišljanja, je od suštinskog značaja za zdravlje i blagostanje pojedinca. Iz tog razloga je važno promovisati ’zdravstvenu pismenost’ i podizati svest o važnosti zdravog životnog stila, kao i promene određenih navika.

Evropski projekat „New Health 2022“

„New Health 2022“ je evropski projekat koji je trajao 3 godine (2020-2022.), njegov glavni cilj je bio unapređenje zdravog načina života evropske populacije, korišćenjem ’zdravstvene pismenosti’ i podizanjem svesti o zdravom životnom stilu kroz fizičku aktivnost, zdravu ishranu i pozitivan način razmišljanja.

Rezultati!

U okviru projekta „New Health 2022“ ostvareni su sledeći ciljevi/rezultati:

  • Postavljanje standarda za ’Healthy lifestyle’ promotere, zahtevajući 2 EQF EuropeActive za promovisanje zdravog životnog stila određenoj populaciji (https://www.europeactive-standards.eu/sites/europeactive-standards.eu/files/EuropeActive_Summary_Healthy-Lifestyle-Promoter-2021_0.pdf).
  • Razvijanje online trening kursa pod nazivom „Healthy lifestyle promoters“, isključivo u navedenu svrhu, zasnovanog na postojećim standardima.
  • Besplatna edukacija 163 promotera zdravog životnog stila, putem kreiranog kursa „Healthy Lifestyle Promoter“, koji se sastoji iz 3 dela: Vežba kao lek; Hrana kao Lek; Um kao lek.
  • Napravljen je besplatan ’Skener životnog stila’, uz koji je 445 osoba skeniralo svoja ponašanja i odabire, koje su mogli da uporede sa smernicama Svetske zdravstvene organizacije za vođenje zdravog životnog stila.
  • Na zvaničnom veb sajtu i YouTube kanalu je dostupno 29 mini video zapisa na temu zdravog životnog stila, podeljenih u četiri oblasti: Tačka preokreta Homo Sapiensa (osnove razumevanja zdravog života radi povećanja svesti i zdravstvene pismenosti evropske populacije o zdravom načinu života); Vežba kao lek (fizička aktivnost); Hrana kao lek (ishrana); Um kao lek (stavovi i uverenja).
  • Vebsajt „The New Health“ (www.new-health.eu) je posetilo 78.382 ljudi, prateći sledeći sadržaj: Informacija o projektu i zdravom životnom stilu; registar profesionalaca i potrošača/korisnika (ukupno 827); registar partnera i kompanija koje će u budućnosti biti angažovane kao međunarodni partner za korišćenje i diseminaciju rezultata projekta (ukupno 78); „Mini video tutorijali o zdravom životnom stilu“ i ’Skener životnog stila’.
  • “New Health“ YouTube kanal, na kom su dostupni svi video materijali.
  • Besplatna „New Health“ aplikacija za Android i iOS, koja će omogućiti pristup kreiranim materijalima.
  • Besplatna e-knjiga koja sadrži informacije o obrazovnim vizijama, strategijama i programima za edukaciju o zdravom životnom stilu i promeni određenih ponašanja.

„New Health 2022“ je finansiran od strane Erasmus+ programa Evropske unije (Projekat br. 613045-EPP-1-2019-1-NL-SPO-SCP). Ovim projektom je koordinirala „New Health“ fondacija (Holandija), a ostali punopravni partneri su bili: Škola sportskih nauka Rio Maior (Portugal), EuropeActive (Belgija), Litvanska asocijacija zdravstvenih i fitnes klubova (Litvanija), Fitness.be (Belgija), Evropska asocijacija za sport, vežbanje i zdravlje (Španija) i Fakultet za fizičko vaspitanje i sport (Slovačka). Projekat „New Health 2022“ je takođe imao 5 pridruženih partnera, tačnije: Evropsku mrežu sportskog obrazovanja – ENSE (eng. European Newtwork of Sport Education); Movisie (Holandija); Centar znanja za sport Holandija – KCSPORTNL (eng. Knowledge Centre for Sport Netherlands); NL Actief (Holandija) i Jan Middlekamp.

Nastavak!

Podneta je nova prijava za projekat pod nazivom „Healthy Lifestyle Network Europe“ ERASMUS fondaciji, kako bi se nastavio razvoj ciljeva projekta „New Health“. Pored menadžmenta i koordinacije, glavni radni paketi će biti: Edukacija promotera zdravog životnog stila; Poboljšanje načina života potrošača sa zdravstvenim nejednakostima preko promotera zdravog životnog stila; Kurs za ’Healthy Lifestyle’ trenere; Uticaj i diseminacija.

Autori: Susana Franco 1, Vera Simões 1, Carla Chicau-Borrego 1, Anna Szumilewicz 2, Julian Berriman 2, Simona Pajaujiene 3, Aurimas Maciukas 4, Eric Vandenabeele 5, Manel Valcarce-Torrente 6, 7, Francisco Gómez-Almeida 7, Antala Branislav 8, Jana Labudová 8, John van Heel 9

Ustanove i organizacije koje predstavljaju autori: 1 Sport Science School of Rio Maior; 2 Europe Active; 3 Lithuanian Sports University; 4 Lithuanian Association of Health and Fitness Clubs; 5 Fitness.be; 6 Valencian International University; 7 European Association Sport, Exercise and Health; 8 Faculty of Physical Education and Sports; 9 New Health Foundation


Erasmus+ logoPodržan od strane Erazmus+ programa Evropske unije.

New Health 2022 projekta
Prijava projekta br. : 613045-EPP-1-2019-1-NL-SPO-SCP

HLNE (Healthy Lifestyle Network Europe) 2024/26 projekta
Prijava projekta br. : 101133533 - HLNE - ERASMUS-SPORT-2023-SCP

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Holandija)

Download on Google play

Download on the App Store