Novi video zapisi dostupni na nemačkom jeziku

28 februar 2024

Od 1. marta 2024. godine, u okviru projekta „New Health“ biće dostupni video materijali pod nazivom „Životni stil kao lek“ na nemačkom jeziku. Ovi materijali će biti dostupni svima koji žele da poboljšaju svoj stil života i zdravlje, kao i zdravlje drugih, potpuno besplatno.

Video materijali sadrže mnoge korisne informacije i značajne preporuke o zdravlju i zdravom životnom stilu, kao i mentalnom zdravlju i stavovima. Na primer, preporučuje se svakodnevna praksa mentalnog smirenja, kako bismo postali svesniji sebe i bolje upravljali stresom. Svesnost nam može pomoći da uvidimo kako želimo da živimo i da uobličimo viziju sopstvenog života.

Dostupni video materijali sadrže informacije koje čine bazu za zdravije životne odabire svim korisnicima. Takođe, ove informacije mogu biti od neprocenjive vrednosti roditeljima koji žele da svojoj deci pruže adekvatno znanje i veštine koje su im potrebne da razviju sopstveni zdrav životni stil.

„New Health“ video materijali biće dostupni uz titlove na engleskom, holandskom, španskom, litvanskom, portugalskom, slovačkom i francuskom jeziku. Od sada, ti materijali će biti dostupni i na nemačkom jeziku.

Pogledajte video zapise na engleskom jeziku na sledećem linku: https://new-health.eu/en/videos i na nemačkom: https://new-health.eu/de/videos.

Registrujte se kao profesionalac – stručnjak za ovu oblast: https://new-health.eu/sr/register

Uradite skener životnog stila: https://new-health.eu/sr/skener-zivotnog-stila


Erasmus+ logoPodržan od strane Erazmus+ programa Evropske unije.

New Health 2022 projekta
Prijava projekta br. : 613045-EPP-1-2019-1-NL-SPO-SCP

HLNE (Healthy Lifestyle Network Europe) 2024/26 projekta
Prijava projekta br. : 101133533 - HLNE - ERASMUS-SPORT-2023-SCP

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Holandija)

Download on Google play

Download on the App Store