Sledeći koraci za “Healthy Lifestyle Network” u Evropi

21 juni 2024

Zdravstvena katastrofa nam se polako približava zbog nedostatka znanja o prevenciji, je vest objavljena sredinom juna 2024. godine. Stručnjaci takođe predviđaju da će zdravstvo uskoro dostići tačku u kojoj više neće moći da funkcioniše i da će nedostatak osoblja uzrokovati kolaps sistema. Kada na sve dodamo izveštaj SZO, koji navodi da je 70 do 80% svih hroničnih oboljenja povezano sa životnim stilom i stoga je moguće prevenirati ih, postaje jasno šta bi trebalo uraditi. Tokom proteklih 70 godina, na kolektivnom nivou, nesvesno, sve više ugrožavamo sopstveno zdavlje zbog našeg načina razmišljanja i navika i teško je da se vratimo prethodnom, zdravom načinu života, koji je za nas prirodan.

Svest o tome, prevencija i podrška su ključni za preokret ovog trenda. Zato je osnovan „Healthy Lifestyle Network“ u Evropi, koji je originalno nastao iz „New Health“ projekta, koji je podržan od strane EU.

Sastanak 8 partnera u Lisabonu

Drugi sastanak Healthy Lifestyle Network Europe projekta održan je od 18. do 20. juna 2024. godine u Lisabonu.

Partneri iz 8 evropskih zemalja okupili su se u Portugalskom Institutu za Sport i Omladinu kako bi razgovarali o načinima kako da građanima Evrope prenesu osnovna znanja o zdravim životnim stilovima i prevenciji i da kreiraju program obuke za volontere i profesionalce u zdravstvu, obrazovanju i sportu. „Uz kratko ažuriranje sopstvenog znanja, profesionalci će lakše moći da uključe temu životnog stila i prevencije u kontaktu sa pacijentima, studentima i sportistima. Na ovaj način, promocija zdravlja i podsticanje dolaze iz zajednice“ rekao je Džon van Hil, koordinator projekta.

Team HLNE

Evropska mreža promotera zdravog životnog stila

Ono što je neophodno u Evropi, a zapravo i širom sveta, jeste mreža promotera zdravog životnog stila. To mogu biti roditelji koji žele da obezbede zdrav život svojoj porodici, HR službe zadužene za pozitivno podsticanje načina života zaposlenih, volonteri, ali takođe i profesionalci koji su već u kontaktu sa studentima, sportistima ili pacijentima. Projekat „Healthy Lifestyle Network Europe“ će imati kurs koji će biti namenjen ažuriranju znanja i mnoge dostupne alate. Partneri trenutno razvijaju onlajn kurs za promotere zdravog životnog stila (na 9 jezika) i diskutovali su u Lisabonu, između ostalog, koji će to dodatni alati biti dostupni.

Kurs za promotere zdravog životnog stila biće dostupan na 9 jezika od oktobra 2024. godine i 1000 volontera i profesionalaca moći će da učestvuju u obuci. Svi zainteresovani mogu sa obratiti na info@new-health.eu.

Više informacija o „Healthy Lifestyle Network“ u Evropi.


Erasmus+ logoPodržan od strane Erazmus+ programa Evropske unije.

New Health 2022 projekta
Prijava projekta br. : 613045-EPP-1-2019-1-NL-SPO-SCP

HLNE (Healthy Lifestyle Network Europe) 2024/26 projekta
Prijava projekta br. : 101133533 - HLNE - ERASMUS-SPORT-2023-SCP

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Holandija)

Download on Google play

Download on the App Store