Ďalšie kroky pre Sieť Zdravého Životného Štýlu v Európe

21 jún 2024

V polovici júna 2024 správy informovali o pomaly sa rozvíjajúcej zdravotnej katastrofe spôsobenej nedostatkom vedomostí o prevencii. Špecialisti tiež predpovedajú, že zdravotná starostlivosť čoskoro dosiahne bod, kedy sa stane nedostupnou a nedostatok personálu spôsobí kolaps systému. Keď k tomu pridáme publikáciu WHO, ktorá uvádza, že 70 až 80 % všetkých chronických chorôb súvisí so životným štýlom a sú teda predvídateľné, je jasné, čo treba urobiť. Za posledných 70 rokov sme sa kolektívne a nevedome stali čoraz nezdravšími a kvôli našej kondícii a štruktúre mozgu sa nám ťažko vracia k prirodzene zdravému životnému štýlu.

Pre zvrátenie tohto trendu sú kľúčové povedomie, prevencia a podpora. Preto bola založená Európska sieť zdravého životného štýlu, ktorá vychádza z projektu New Health, podporovaného Európskou úniou.

8 partnerov sa stretlo v Lisabone

V Lisabone sa 18., 19. a 20. júna konalo stretnutie Európskej siete zdravého životného štýlu. Partneri z 8 krajín EÚ sa stretli v Portugalskom inštitúte pre šport a mládež, aby diskutovali o spôsoboch podpory európskych občanov základnými poznatkami o životnom štýle a prevencii a poskytli dobrovoľníkom a odborníkom v zdravotníctve, vzdelávaní a športe školiaci program. „S krátkym obnovením vedomostí budú odborníci ľahšie schopní začleniť tému životného štýlu a prevencie do svojich pravidelných kontaktov s pacientmi, študentmi a športovcami. Týmto spôsobom propagácia zdravia a povzbudenie prichádzajú od komunity,“ povedal John van Heel, vedúci projektu siete.

Team HLNE

Európska sieť propagátorov zdravého životného štýlu

To, čo je potrebné v Európe a vlastne na celom svete, je sieť propagátorov zdravého životného štýlu. Môžu to byť rodičia, ktorí chcú zabezpečiť zdravý životný štýl pre svoju rodinu, zamestnanci HR, ktorí majú za úlohu pozitívne stimulovať životný štýl zamestnancov, dobrovoľníci, ale aj odborníci, ktorí už majú pravidelný kontakt so študentmi, športovcami alebo pacientmi. Európska sieť zdravého životného štýlu poskytuje online kurz na rekapituláciu a obohatenie poznatkov a ďalšie dostupné nástroje. Partneri sú momentálne uprostred vývoja online kurzu pre propagátorov zdravého životného štýlu (v 9 jazykoch) a v Lisabone okrem iného diskutovali o tom, ktoré ďalšie nástroje budú dostupné v rámci projektu.

Kurz pre propagátorov zdravého životného štýlu bude dostupný v 9 jazykoch od októbra 2024 a môže sa ho zúčastniť 1000 dobrovoľníkov a odborníkov. Každý, kto má záujem, môže kontaktovať info@new-health.eu.

Viac informácií o Európska sieť zdravého životného štýlu


Erasmus+ logoPodporovaný programom Európskej únie Erasmus+.

New Health 2022 Projektová
Projektová žiadosť č. : 613045-EPP-1-2019-1-NL-SPO-SCP

HLNE (Healthy Lifestyle Network Europe) 2024/26 Projektová
Projektová žiadosť č. : 101133533 - HLNE - ERASMUS-SPORT-2023-SCP

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Países Bajos)

Download on Google play

Download on the App Store