Volgende stappen voor het Healthy Lifestyle Network Europe

21 juni 2024

Er voltrekt zich een gezondheidsramp in slow motion, door een tekort aan kennis over preventie, zo was half juni in het nieuws te horen. Ook voorspellen specialisten dat de zorg binnenkort een punt bereikt dat het onbetaalbaar wordt en dat het personeelstekort ervoor zorgt dat de zorg vast gaat lopen. Als je dat vergelijkt met de publicatie van de WHO, waarin vermeld wordt dat 70 tot 80% van alle chronische aandoeningen leefstijl gerelateerd zijn en dus te voorkomen zijn, dan wordt duidelijk wat er moet gebeuren. Door de ontwikkelingen in de laatste 70 jaar zijn we collectief onbewust steeds ongezonder gaan leven en hebben we er door onze conditionering en breinstructuur moeite mee om terug te keren naar een natuurlijk gezond leefpatroon.

Bewustwording, preventie en ondersteuning is cruciaal om het tij te keren. Daarom is het Healthy Lifestyle Network Europe opgericht, vanuit het New Health project, ondersteund door de Europese Unie.

8 partners komen samen in Lissabon

In Lissabon vond op 18, 19 en 20 juni de Healthy Lifestyle Network Europe meeting plaats. Partners uit 8 EU landen kwamen bij elkaar bij Instituto Português do Desporto e da Juventude (Portugees Instituut voor Sport en Jeugd), om de mogelijkheden te bespreken hoe Europese inwoners te ondersteunen met essentiële leefstijl en preventie kennis en vrijwilligers en professionals in de zorg, in onderwijs en sport hierover een bijscholingsprogramma aan te reiken. “Met een korte kennisupdate zijn professionals gemakkelijker in staat het leefstijl en preventiethema mee te nemen in hun reguliere contacten met patiënten, leerlingen en sporters. Zo komt gezondheidsbevordering en stimulering vanuit de wijk” aldus John van Heel, projectleider van het netwerk.

Team HLNE

Netwerk van Healthy Lifestyle promoters

Wat er nodig is in Europa en eigenlijk over de gehele wereld, is een netwerk van Healthy Lifestyle promoters. Dit kunnen ouders zijn die de leefstijl van de familie gezond in willen steken, HR medewerkers die de opdracht hebben de leefstijl van werknemers positief te stimuleren, vrijwilligers, maar dus ook professionals die toch al structureel contact hebben met studenten, sporters of patiënten. Vanuit het Healthy Lifestyle Network Europe wordt een online kennisupdate cursus en laagdrempelige tools aangereikt. De partners zitten momenteel midden in de ontwikkeling van een online Healthy Lifestyle promoter cursus (in 9 talen) en bespraken in Lissabon o.a. welke extra tools in een toolbox beschikbaar worden gesteld.

De Healthy Lifestyle promoter cursus is vanaf oktober 2024 beschikbaar in 9 talen en er mogen 1000 vrijwilligers en professionals deelnemen. Iedereen die interesse heeft, kan zich melden via info@new-health.eu.

Meer informatie over het Healthy Lifestyle Network Europe


Erasmus+ logoOntwikkeld met ondersteuning door het Erasmus+ programma van de Europese Unie.

New Health 2022 project
Project Applicatie nr. : 613045-EPP-1-2019-1-NL-SPO-SCP

HLNE (Healthy Lifestyle Network Europe) 2024/26 project
Project Applicatie nr. : 101133533 - HLNE - ERASMUS-SPORT-2023-SCP

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Nederland)

Download on Google play

Download on the App Store