Odštartovanie stretnutia európskej siete pre zdravý životný štýl (hlne)

26 január 2024

Európska sieť nadšených odborníkov na životný štýl, univerzít, školiacich organizácií, výskumníkov a učiteľov vzdelávania a trénerov zdravého životného štýlu zo Srbska, Litvy, Slovenska, Španielska, Portugalska, Rakúska, Belgicka a Holandska sa 16. a 17. januára stretla v Amsterdame na úvodnom stretnutí HLNE (Healthy Lifestyle Network Europe).

Hlavným cieľom HLNE (Healthy Lifestyle Network Europe) je zlepšiť zdravý životný štýl ľudí v celej Európe a školiť odborníkov, aby sa stali propagátormi alebo trénermi zdravého životného štýlu. HLNE prispieva ku kvalite života a zdravia európskych občanov, inklúzii, boju proti nadváhe, obezite a inaktivite.

Profesionáli pre Európsku sieť zdravého životného štýlu!

V prvom rade sa vyvíja kurz pre propagátorov zdravého životného štýlu, v rámci ktorého sa zaškolí 1000 odborníkov a 50 000 Európanov si môže urobiť sken životného štýlu špeciálne navrhnutý pre tento program a absolvovať videokurz (v 9 jazykoch). V druhej polovici programu, ktorý trvá do konca roka 2026, bude vytvorené nové školenie "Tréner zdravého životného štýlu" (v 9 jazykoch).

Ktokoľvek sa môže zaregistrovať ako účastník, profesionál alebo firma a už teraz môže využívať sken životného štýlu. https://new-health.eu/nl/register.

Odborníci, ktorí sa chcú prihlásiť na kurz propagátora zdravého životného štýlu, môžu poslať e-mail na adresu info@new-health.eu.


Erasmus+ logoPodporovaný programom Európskej únie Erasmus+.

New Health 2022 Projektová
Projektová žiadosť č. : 613045-EPP-1-2019-1-NL-SPO-SCP

HLNE (Healthy Lifestyle Network Europe) 2024/26 Projektová
Projektová žiadosť č. : 101133533 - HLNE - ERASMUS-SPORT-2023-SCP

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Países Bajos)

Download on Google play

Download on the App Store