Pozvánka na nový zdravotný program pre fitness profesionálov

5 október 2022

Počas posledných 3 rokov s podporou Európskej únie medzinárodný tím odborníkov v oblasti športu, zdravia a životného štýlu pracoval na vývoji overeného, krátkeho, inšpiratívneho školiaceho programu Lifestyle Scan. Jeho cieľom je zvýšiť informovanosť občanov EÚ a podporiť ich zdravší životný štýl. Výsledkom je vysoko inovatívny program v 7 jazykoch (holandčina, francúzština, angličtina, portugalčina, španielčina, slovenčina a litovčina), ktorý je dostupný cez webovú stránku, YouTube a aplikáciu navrhnuté na mieru.

Primárne témy životného štýlu

Program bol vyvinutý na základe vedecky overeného pracovného modelu z kombinovanej intervencie životného štýlu (CLI), v ktorej sú ústredné 3 témy životného štýlu:

  1. Zdravé cvičenie
  2. Zdravé jedlo
  3. Zdravé myslenie

Univerzita Komenského na Slovensku uskutočnila prehľad výskumov a základných poznatkov, ktoré tieto 3 témy poskytujú, a tento výstup bol zapracovaný do krátkych videí, ktoré tvoria program kurzu.

Pokyny pre životný štýl od WHO a Rady pre zdravie!

Pri zostavovaní programu boli použité najnovšie usmernenia o životnom štýle od Health Council a WHO, takže všetky rady sú v súlade s oficiálnymi národnými a medzinárodnými usmerneniami o týchto témach.

Zavolajte fitness profesionálov!

V nasledujúcom roku máme za úlohu poskytnúť tieto znalosti čo najväčšiemu počtu Fitness profesionálov bezplatne. Dúfame, že to bude slúžiť ako aktualizácia vedomostí a umožní odborníkom aplikovať informácie a poznatky poskytnuté vo svojej praxi. V prípade potreby budú môcť využiť Lifestyle Scan a ponúknuť klientom materiály kurzu alebo časti kurzu založené na videu.

Spoločne za zdravšiu komunitu!

Sme radi, že s vami môžeme spolupracovať, aby sme tento program dostali do povedomia vašich klientov. Máme pre vás pripravený komunikačný program na okamžitú realizáciu. Dúfame, že vaša spolupráca bude prínosná pre zdravší svet a zdravšiu budúcnosť pre naše rastúce generácie.


Erasmus+ logoPodporovaný programom Európskej únie Erasmus+.

New Health 2022 Projektová
Projektová žiadosť č. : 613045-EPP-1-2019-1-NL-SPO-SCP

HLNE (Healthy Lifestyle Network Europe) 2024/26 Projektová
Projektová žiadosť č. : 101133533 - HLNE - ERASMUS-SPORT-2023-SCP

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Países Bajos)

Download on Google play

Download on the App Store