Záverečné sympózium projektu Nové zdravie v holandskom Utrechte predstavuje cestu k aktívnemu zdravému životnému štýlu

2 február 2023

V piatok 25. novembra sa v Utrechte konalo záverečné sympózium projektu Nové zdravie, ktoré bolo súčasťou podujatia Fitfair Jaarbeurs, národného podujatia pre fitnes profesionálov a majiteľov klubov z celého Holandska.

Cieľom projektu Nové zdravie, ktorý prebieha už tretí rok, je poskytnúť športovým organizáciám, odborníkom, dobrovoľníkom a spotrebiteľom ľahko dostupné a zrozumiteľné poznatky a nástroje na zlepšenie fyzickej aktivity, zdravej výživy, duševnej kondície a zdravého životného štýlu.

Po fascinujúcom úvode Ronalda Woutersa, generálneho riaditeľa NL Actief, o stave fitnes sektora v Holandsku, s osobitným dôrazom na vznikajúcu úlohu koučovania životného štýlu, sa pozornosť sústredila na projekt Nové zdravie. Julian Berriman riaditeľ Výboru pre odborné normy EuropeActive (PSC) predstavil projekt a zdôraznil jeho význam pri podpore aktívneho zdravého životného štýlu. Bola tiež opísaná úloha propagátora zdravého životného štýlu (HLP), ktorá vznikla počas projektu. HLP propaguje zdravý životný štýl prostredníctvom poskytovania informácií a usmerňovania k aktivitám v komunite, ktoré by podporili fyzickú, duševnú, emocionálnu a sociálnu pohodu občanov v celej Európe.

Ďalej vystúpil John van Heel, vedúci inšpiratívneho projektu New Health. Johnovo nadšenie a odhodlanie podporovať zdravie a pohodu bolo zrejmé pre všetkých. Poukázal na rastúcu úroveň nadváhy a obezity v Európe a vo svete a na prognózy týkajúce sa zdravia budúcich generácií. Publiku boli predstavené vysoko inovatívne a informatívne videá, ktoré boli vytvorené (https://new-health.eu/sk/videa ) na podporu odborníkov, dobrovoľníkov a spotrebiteľov pri propagácii zdravého životného štýlu, ako aj skenovanie životného štýlu (https://new-health.eu/sk/urobte-si-sken-svojho-zivotneho-stylu ). Tento sken by pomohol identifikovať nezdravé správanie a sledovať pozitívne zmeny v tomto správaní.

If you are a consumer or professional and want to use the free material to upgrade your healthy lifestyle knowledge, sign in now for your free account and do the lifstylescan:

https://new-health.eu/sk/register

Staňte sa propagátorom zdravého životného štýlu alebo sa jednoducho dozviete viac o tom, ako riešiť nezdravé správanie seba a iných.


Erasmus+ logoPodporovaný programom Európskej únie Erasmus+.

New Health 2022 Projektová
Projektová žiadosť č. : 613045-EPP-1-2019-1-NL-SPO-SCP

HLNE (Healthy Lifestyle Network Europe) 2024/26 Projektová
Projektová žiadosť č. : 101133533 - HLNE - ERASMUS-SPORT-2023-SCP

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Países Bajos)

Download on Google play

Download on the App Store