Séria videí o projekte Nové zdravie je dokončená a dostupná pre všetkých

3 február 2023

Poslaním projektu Nové zdravie, ktorý prebieha už tretí rok, je poskytnúť športovým organizáciám, odborníkom, dobrovoľníkom a spotrebiteľom ľahko dostupné a zrozumiteľné poznatky a nástroje na zlepšenie fyzickej aktivity, zdravej výživy a duševnej kondície. Základom tohto poslania je séria minivideí Nové zdravie. Ako dielo tímu New Health môžu s veľkou hrdosťou a nádejou do budúcnosti oznámiť, že táto séria je teraz kompletná a voľne dostupná (na https://new-health.eu/sk/videa) pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť svoj vlastný životný štýl a zdravie a zdravie iných.

Preložené s www.DeepL.com/Translator (bezplatná verzia)Tento inšpiratívny a potenciálne život meniaci pohľad na zdravé cvičenie, zdravú výživu a zdravé myslenie poskytuje všetky základné ingrediencie na vedome zdravý život. Informácie založené na dôkazoch obsiahnuté v tejto sérii profesionálne spracovaných minivideí sú svojím potenciálom pozitívne ovplyvniť všetky aspekty nášho fyzického, duševného, emocionálneho a sociálneho zdravia neoceniteľné.

Starostlivosť o naše telo a myseľ pomocou poznatkov a techník uvedených v týchto videách môže poskytnúť rozhodujúci základ pre zmysluplnú existenciu, v ktorej sa budeme starať o seba a ostatných, aby sme dosiahli lepšiu kvalitu individuálneho a kolektívneho života. Pomocou informácií obsiahnutých vo videách sa naučíme uvedomovať si vplyv našich súčasných presvedčení a myšlienok. To nám umožní získať zo seba a zo svojho života to najlepšie a vytvoriť si každodenné životné rituály, ktoré nám uľahčia cestu k lepšiemu zdraviu a pohode. Vo videách si uvedomujeme, že neexistuje žiadne rýchle riešenie. Musíme robiť malé, dosiahnuteľné kroky, ktoré posilňujú sebadôveru a postupne vytvárajú nový plán zdravého životného štýlu, ktorý plynulo zabuduje fyzickú aktivitu a zdravé myslenie do každodenných životných návykov.

Séria videí poskytuje mnoho podnetných postrehov a neoceniteľných odporúčaní. Ako príklad sa uvádza každodenné praktizovanie duševného odpočinku, ktorý nám pomáha lepšie si uvedomiť samých seba a lepšie zvládať stres. Uvedomenie nám zasa môže pomôcť vidieť, ako chceme žiť, a vyostriť našu osobnú víziu života. Týmto spôsobom venujeme pozornosť a vizualizujeme si, ako chceme žiť, akí chceme byť a čo si chceme myslieť a čomu chceme veriť. Len tak budeme schopní zmeniť a vytvoriť si vlastnú zdravšiu a šťastnejšiu budúcnosť.

Spoločnosť New Health verí, že sledovanie tohto minividea poskytne ľuďom základné informácie, ktoré potrebujú na to, aby mohli začať žiť zdravšie. Domnieva sa tiež, že bude neoceniteľné pre rodičov, ktorí poskytnú svojim deťom vedomosti a zručnosti potrebné na rozvoj ich vlastného zdravého životného štýlu. V tejto súvislosti bude Nové zdravie smerovať k implementácii série minivideí a jej ďalších podporných nástrojov do základného vzdelávania. Nemôže byť nič cennejšie ako dať deťom kľúč k odomknutiu budúcnosti založenej na vzájomne sa podporujúcich a produktívnych zdravých životných štýloch.

Sledujte a opakovane sledujte minisérie videí

Nové zdravie vás pozýva na pozretie celej série minivideí. Aby ste z nej získali poznatky a inšpiráciu a pozitívne zmenili spôsob svojho života a interakcie s ostatnými. Keď ste si ho pozreli, prečo si ho nepozrieť ešte raz, aby ste si upevnili svoje myšlienky! Zdieľajte videá s ostatnými v čo najväčšom počte, pretože každý si zaslúži poučiť sa z ich základných posolstiev a zažiť krásu sebavýchovného, plnohodnotného životného štýlu plného zdravia, času pre seba, rodinu, priateľov, zábavy a šťastia!

Ak vás informácie obsiahnuté v tejto minisérii inšpirujú, prečo sa nestať propagátorom zdravého životného štýlu (HLP). Táto dôležitá úloha, ktorá vznikla počas projektu, podporuje zdravý životný štýl prostredníctvom poskytovania informácií a usmerňovania na komunitné aktivity, ktoré by podporili fyzickú, duševnú, emocionálnu a sociálnu pohodu občanov v celej Európe. https://new-health.eu/sk/profesionali


Erasmus+ logoPodporovaný programom Európskej únie Erasmus+.

New Health 2022 Projektová
Projektová žiadosť č. : 613045-EPP-1-2019-1-NL-SPO-SCP

HLNE (Healthy Lifestyle Network Europe) 2024/26 Projektová
Projektová žiadosť č. : 101133533 - HLNE - ERASMUS-SPORT-2023-SCP

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Países Bajos)

Download on Google play

Download on the App Store