LSKA

Pilnateisis partneris

LSKA (Lietuvos sveikatingumo klubų asociacija), www.lska.eu buvo įkurta 2013 m. balandžio 4 d.

Nuo 2014 m. LSKA yra „Europe Active“ (buvusios EHFA) organizacijos narė.Pagrindiniai ilgalaikės LSKA veiklos tikslai yra šie:

 • Sveikesnė tauta, pritraukiant kuo daugiau Lietuvos žmonių į sveikatingumo klubų fizinio aktyvumo programas, propaguojant sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą..
 • Užtikrinti saugų ir efektyvų sportavimą, užtikrinant sveikatingumo klubų teikiamų fizinio aktyvumo paslaugų kokybę.
 • Įvesti kokybinius ir kvalifikacinius reikalavimus sporto ir sveikatingumo klubų darbuotojų darbe, prisidėti organizuojant sporto sektoriaus darbuotojų išsilavinimo bei tobulinimosi programas.
 • Siekti, kad sektoriuje dirbtų kvalifikuoti ir kompetentingi specialistai, besilaikantys Europos ir pasaulinių sveikatingumo standartų.
 • Bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, dalyvavimas kelių universitetinių studijų programų taryboje, siekiant užtikrinti geriausią sveikatingumo specialistų kvalifikaciją ir (arba) akademinį laipsnį.
 • Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ir tyrimuose.

LSKA nariai yra: didžiausia sveikatingumo klubų grandinė „Impuls“ su 12 klubų 5 Lietuvos miestuose ir „Lemon Gym“ su 8 klubais; taip pat keli maži sporto klubai bei studijos. 2017 m. „Eurobarometro“ duomenimis, Lietuvoje yra tik 2% žmonių, sportuojančių sveikatingumo klubuose. Lietuvos gyventojų yra apie 2,5 milijono, tad sveikatingumo sektoriuje yra apie 40 000 klientų.

„EuropeActive“ 2015 m. su LSKA pasirašė supratimo ir pasitikėjimo memorandum. LSKA tapo pripažinta įstaiga šalyje, kuri šalyje atstovauja europinį sveikatingumo profesionalų registrą (EREPS). LSKA patikėta užtikrinti, kad sveikatingumo specialistai atitiktų reikiamą Europos kvalifikacijos lygį.

LSKA sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose projektuose:

„Erasmus + Sport“ programa, remiama Europos Komisijos projekto „ALCIS - skatinant vaikų fizinį aktyvumą mokykloje“ (2015 m.) Ir „ALCIS 2“ (2016 m.), koordinuoja „Europe Active“.

Tarptautinis projektas, remiamas EASE, UNI „Europa Sport“ ir EB komisijos - Remiantis Europos sporto ir aktyvaus laisvalaikio sektorių socialinio dialogo komiteto bandomąjį etapą (2016–2017 m.).

Šiuo metu LSKA yra vienas iš „Erasmus + Sport“ programos partnerių, remiamų Europos Komisijos projekto - „Let’s #BEACTIVE“ (2018-2021).

LSKA palaiko tvirtus ryšius su Lietuvos sporto universitetu.

LSKA aktyviai dalyvauja daugelyje procesų, susijusių su iššūkiu didinti bendruomenių intervencijų poveikį sveikam senėjimui Lietuvoje per aktyvesnę visuomenę. Strateginiai LSKA tikslai yra teikti paramą ne tik visuomenei, bet ir sveikatingumo specialistams, mokslininkams, praktikuojantiems sveikatinimo ir sveikatos ugdymo srityje ir pasidalyti gerąja patirtimi.

Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas yra pagrindinis ES sveikatos iššūkio variklis. Todėl LSKA siekia skatinti ir stiprinti bendruomenės plėtrą per sveikatos stiprinimą ir sportą Lietuvoje. Kadangi iki šiol Lietuvoje trūksta įrodymais pagrįstų intervencinių programų, kurios galėtų padėti sustiprinti visų amžiaus grupių fizinį aktyvumą pasitelkiant savivaldybes, bendruomenės centrus ir sukuriant palankią aplinką fiziniam aktyvumui.

Būdama „EuropeActive“, EREPS narė ir dalyvaudama įvairiuose Europos sveikatingumo renginiuose, LSKA dalijasi su naujausiomis pasaulinėmis sveikatingumo tendencijomis, treniruočių metodais, praktinių užsiėmimų turiniu ir užtikrina aukščiausią kompetencijos lygį mankštos specialistams ir perduoda juos savo mokymuose. Vykdydama projekto veiklas, LSKA taip pat mato galimybę susieti su PSO Europos regionų sveikatos tinklui (RHN) iniciatyvomis ir jo tikslų bei uždavinių įgyvendinimu.

Pagrindinės veiklos:

 • Dalinimasis žiniomis
 • Renginiai
 • Europos standartai
 • EREPS - Europos sveikatingumo profesionalų registras
 • Konsultacijos ir bendruomenės projektai

LSKA yra narė:

 • Europe Active
 • EREPS (Europos sveikatingumo profesionalų registras)
 • ACE (Amercan Counsil on Exercise)
 • LSU (Lietuvos sporto universitetas)

Organizacijos dydis:

 • Nacionalinė
 • 20 narių
 • 2 darbuotojai
LSKA

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Olandija)

Download on Google play

Download on the App Store