Nederland

Leefstijlclub

Nederland

DUURZAAM GEZONDER LEVEN en een GEZONDERE TOEKOMST! De missie van het Leefstijlclub ‘Healthy Lifestyle, Healthy Ageing’ netwerk is een bewustwordingsgolf creëren van gezonder leven en hoe dit de rest van ons leven bij kan dragen aan een hogere leef kwaliteit, meer genieten en minder ziek en chronische aandoeningen. Een onderliggende missie is om hiermee ook een gezonder toekomstperspectief te creëren voor de jeugd, ‘Gezondere generaties’.

www.leefstijlclub.nl

Leefstijlclub

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Nederland)

Download on Google play

Download on the App Store