Portugal

The Polytechnic Institute of Setúbal (IPS)

Portugal

Het Polytechnisch Instituut van Setúbal (IPS) is een openbare instelling voor hoger onderwijs die deel uitmaakt van het polytechnische subsysteem. Het Polytechnic Institute of Setúbal (IPS) is een van de zeven nationale instellingen voor hoger onderwijs die onlangs projecten hebben goedgekeurd voor de oprichting van Europese universiteiten, transnationale allianties die vanaf 1 oktober 2020 door de Europese Commissie worden gefinancierd. IPS maakt deel uit van het consortium dat solliciteerde voor het E³UDRES²-project (Engaged European Entrepreneurial University as Drivers for European Smart and Sustainable Regions), dat nog vijf instellingen voor hoger onderwijs omvat, namelijk uit Oostenrijk, België, Hongarije, Letland en Roemenië. De wereldwijde investering bedraagt ​​ongeveer vijf miljoen euro, afkomstig van het Erasmus+-programma, dat in de komende drie jaar moet worden uitgevoerd, met als doel de partner-HOI's echte hefbomen te maken voor de ontwikkeling van de regio's waar ze actief zijn.

De IPS ontstond in het kader van de oprichting in Portugal van het nieuwe polytechnische netwerk voor hoger onderwijs in 1979, waarbij aanvankelijk de twee scholen in Setúbal werden geïntegreerd; de School of Technology (ESTSetúbal) en de School of Education (ESE). Momenteel omvat het IPS, naast deze, nog drie andere scholen: de School of Business Sciences (ESCE), de School of Technology of Barreiro (ESTBarreiro) en de School of Health (ESS). Er is ook een zesde organisatieonderdeel, gericht op de ondersteuning van studenten: de Maatschappelijke Dienstverlening (SAS), verantwoordelijk voor huisvesting, voeding, psychologische ondersteuning en sport- en recreatieactiviteiten. Als openbare instelling heeft het IPS de staat als belangrijkste financier, via de middelen die zijn opgenomen in de staatsbegroting, aangevuld met eigen inkomsten uit collegegeld, onderzoekscontracten en diensten in het buitenland.

Het Polytechnisch Instituut van Setúbal is een centrum voor de creatie, overdracht en verspreiding van wetenschap, technologie en cultuur, dat rechtstreeks ingrijpt in de ontwikkeling van de samenleving en in de verbetering van menselijke hulpbronnen. Als entiteit heeft het natuurlijk legitieme bedoelingen en ambities voor de toekomst, waarvan de verklaring een instrument van motivatie en inspiratie kan zijn voor zijn gemeenschap. Het heeft tot doel bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving, in samenwerking met de sociale partners, door de ontwikkeling van opleiding, onderzoek en ontwikkeling, kennis en technologieoverdracht, bij het verlenen van diensten aan de gemeenschap en ook door de verspreiding en promotie van wetenschap. en van cultuur.

www.ips.pt

The Polytechnic Institute of Setúbal (IPS)

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Nederland)

Download on Google play

Download on the App Store