Nederland

Alles is Gezondheid

Nederland

Met een landelijk netwerk van ruim drieduizend organisaties uit de publieke en private sector werken we samen aan een vitaler Nederland. Hierbij staat het individu/de gezonde wijkbewoner centraal, gelden gezondheid van mens en omgeving (ecosysteem) als waarden en bij veel van de netwerkactiviteiten staat anders denken en doen centraal. Zoals met het concept van Positieve Gezondheid of het 4D model.

Vanaf 2022 hebben Alles is Gezondheid en iPH de krachten gebundeld voor een Positief Gezond Nederland,

www.allesisgezondheid.nl/

Alles is Gezondheid

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Nederland)

Download on Google play

Download on the App Store