Nederland

Sportsubsidie.nl

Nederland

Sportsubsidie.nl is het enige subsidiebureau in Nederland dat zich heeft gespecialiseerd in de sport- en vrijetijdssector. Wij ondersteunen opdrachtgevers bij het vinden en aanvragen van subsidies en fondsen. Daarbij gaat het meestal niet om de sport zelf, maar vooral hoe we de sport kunnen inzetten als middel om maatschappelijk doelen te bereiken of kwetsbare doelgroepen te ondersteunen. Kortom, hoe zetten we sport en bewegen in om Nederland een beetje leefbaarder, gezonder en sociaal te maken.

www.sportsubsidie.nl

Sportsubsidie.nl

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Nederland)

Download on Google play

Download on the App Store