Nederland

X-Fittt

Nederland

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een aanpak die zich richt op een combinatie van gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. Gewichtsreductie is de voornaamste doelstelling. Daarnaast richt de GLI zich op blijvende gedragsverandering rond de gezonde leefstijl (voeding, bewegen en slaap), het effect op co-morbiditeit en risicofactoren en op de kwaliteit van leven.

X-Fittt is dé gecombineerde leefstijl interventie om op een verantwoorde wijze af te vallen en om een actievere en meer gezonde leefstijl aan te nemen. X-Fittt is vooral gericht op de mensen die nog niet ziek zijn, maar die door hun overgewicht, een inactieve leefstijl en ongezonde leefgewoonten grote kans maken om uiteindelijk ook chronisch ziek te worden. Tijdens X-Fittt GLI hebben deelnemers zowel individuele consulten met de leefstijlcoach als groepsbijeenkomsten met andere GLI deelnemers om samen te sparren en opdrachten te kunnen doen om hiermee aan hun leefstijl te kunnen werken.

www.x-fittt.nl

X-Fittt

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Nederland)

Download on Google play

Download on the App Store